Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
 • Bùi Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01655484060
  • Email:
   buithichung158@gmail.com
 • Phạm Thị Làn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0978452575
  • Email:
   phamlandc@gmail.com
 • Trần Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01273384668
  • Email:
   tranthihieumamnonhoami@gmail.com