TỔ KHỐI BÉ: 

- Tổ trưởng: Đ/C Nguyễn Thị Thùy Nhi

- Tổ phó: Đ/C Nguyễn Thị Nhàn

TỔ KHỐI NHỠ

- Tổ trưởng: Đ/C Nguyễn Thị Sen

- Tổ phó: Đ/C Nguyễn Thị Phượng

TỔ KHỐI LỚN

- Tổ trưởng: Đ/C Nguyễn Thị Sen

- Tổ phó: Đ/C Nguyễn Thị Phượng